Home

Antibiotikasmart

Antibiotikasmart En webbutbildnin

Antibiotikasmart är en interaktiv utbildning med patientfall och test med syftet att öka kunskapen om bakteriers uppbyggnad, olika antibiotikatypers verkningsmekanism och när det är rätt att använda antibiotika. Hemsidan har skapats av STRAMA och SKL och är lättanvänd med en snygg grafisk profil antibiotikasmart-se-nya-patientfall-slutenvarden.pdf antibiotikastatistik-norden.pdf antimicrobial-stewardship-pa-sjukhus-i-sverige.pdf anvandarguide-indikatorlabbet-180103.pdf anvandning-hivtester-snabbsvar.pdf anvisning-restaurangrapport.pdf anvisning-statistikrapport.pdf ar-behandlingsrekommendationer-stod-for-lakaren.pd Antibiotikasmart professor Sigvard Mölstad är professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och ansvarar för ett av CPF:s profilområden, nämligen antibiotika, resistens och.

Läs mer här: Att leda för bästa möjliga vård Antibiotikasmart är en webbutbildning som tagits fram gemensamt av Strama och Sveriges Kommuner och Landsting Antidisciplinarity.net is ranked #978,799 in the world according to the one-month Alexa traffic rankings. The site was founded 2 months ago How many and what websites are hosted at 93.188.2.51? Find out all immediately for FREE Antibiotikasmart. Webbutbildning för läkare och sjuksköterskor som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Fokus ligger på den praktiska handläggningen av patienter och baseras på patientfall. Det finns fall både med inriktning på primärvård, slutenvård och tandvård

Antibiotikasmart. Webbutbildning för läkare och sjuksköterskor som ger kunskaper om antibiotika och handläggning av infektionspatienter. Fokus ligger på den praktiska handläggningen av patienter och baseras på patientfall utifrån de vanligaste infektionsdiagnoserna i öppen- och slutenvård samt tandvård ntibiotikasmart.se: sntibiotikasmart.se: qntibiotikasmart.se: zntibiotikasmart.se: atibiotikasmart.se: amtibiotikasmart.se: abtibiotikasmart.se: ahtibiotikasmart.s

Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel Här finns bland annat webbutbildningarna Sårsmart och Antibiotikasmart. Strama-quiz. Här kan du testa dina kunskaper om antibiotikaförskrivning. Nytt Strama-quiz. På webbplatsen Rena händer räddar liv hittar du fakta, utbildningsmaterial, instruktioner, broschyrer och affischer att ladda ner och mycket mer. Webbplatsen är framtagen av SKL, Folkhälsomyndigheten, Svensk förening för vårdhygien och Smittskyddsläkarföreningen Kurser och egenstudier . SK-kurser. Socialstyrelsen anordnar SK-kurser. Dessa är sökbara via Socialtyrelsens hemsida. http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

Bli en antibiotikasmart doktor! En återkommande basutbildning för läkare i primärvården, nu senast den 24 april 2019 i Göteborg. Presentation från utbildninge Antibiotikasmart. Antibiotikaförskrivning - statistik. Receptförskrivning antibiotika - Region Jämtland Härjedalen. Receptförskrivning antibiotika - Riket och länen. Antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens inom humanmedici Antibiotikaresistens i Sverige och världen -hur ser det ut och vad kan vi göra åt det? Stephan Stenmark Infektionsläkare och Smittskyddsläkar

Antibiotikasmart är en interaktiv utbildning med patientfall och test med syftet att öka kunskapen om bakteriers uppbyggnad, olika antibiotikatypers verkningsmekanism och när det är rätt att använda antibiotika. Hemsidan har skapats av STRAMA och SKL och är lättanvänd med en snygg grafisk profil Antibiotikasmart. En interaktiv webbutbildning om antibiotika för förskrivare. www.antibiotikasmart.se Slutenvård. Riktlinjer för initialt antibiotikaval i sluten vård (nytt fönster, begränsad behörighet Strama. Denna hemsida, Strama.se, drivs av Programråd Strama. De nationella programråden arbetar på uppdrag av landsting och regioner att med kunskapsstyrning arbeta för en jämlik vård med samverkan på lokal, regional och nationell nivå Modell för Stramaarbete inom Hälsoval Blekinge. Resistenta bakterier ökar snabbt i samhället och är ett av våra största hot för att vi Bli en antibiotikasmart doktor! Basutbildning för läkare 2018-11-27 Maria Hess-Wargbaner, Distriktsläkare Strama Västra Götalan

antibiotikasmart. Fråga doktorn HEALTHY BLOGS Medicin Antibiotika- en räddare i nöden Posted on 22 november, 2016. Förra veckan uppmärksammade WHO den globalt. Vi skapar digitala lösningar för lärande. Vi är Learnways, en byrå som skapar digitala lösningar för lärande. Genom pedagogik, innehåll, design och teknik gör vi vilket ämne som helst lättare att förstå Antibiotikarekommendationer Samverkan mot antibiotikaresistens (2018-11-09) Filmer och material inför antibiotikaveckan Nu börjar materialet inför antibiotikaveckan att bli färdigt

Nu finns en uppdaterad version av - Tandläkartidningen

antibiotika | antibiotics | antibiotics for uti | antibiotics definition | antibiotics for sinus infection | antibiotics for bronchitis | antibiotics for pneum www.antibiotikasmart.se. www.sårsmart.se . Strama Region Uppsala. Samverkan mot antibiotikaresistens. Antibiotikaresistenta bakterier är ett tilltagande problem.

Varför är antibiotikaresistens så viktigt? Vi vill ge bästa behandling till patienten • Det handlar om patientsäkerhet. Vi måste minska risken för och konsekvenserna a Stramagruppen inom Region Örebro län arbetar för att antibiotikaförskrivningen ska minska i länet Antibiotika ska användas rationellt och i rätt dos till rätt patient vid rätt tillfälle och under rätt behandlingstid Antibiotikasmart genom webbutbildning Learnways 2013-10-24 Tillsammans med Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Landsting har vi skapat en webbutbildning som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar • www.antibiotikasmart.se (2015) • Vägledning Infektionsverktyget (2016) • Nationella data från Infektionsverktyget (2017) • Beslut om nationell arbetsgrupp för vårdhygien (2017) Hygiendagar Västerås 2018 - SK

Antibiotikasmart Webbutbildning som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Skydda antibiotikan Enkla tips för att motverka antibiotikaresistens. Hitta artiklar om antibiotika som har publicerats i Tandläkartidningen genom att söka på www.tandlakartidningen.se

Bli en antibiotikasmart vårdcentral! Varje insats är viktig • Förskriv inte antibiotika i onödan • Teamarbete -samma budskap! • Patienten känner sig tryg En ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer vid akuta infektioner är en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens. Strama Region Uppsala slutenvård är verksamma på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping Antibiotikasmart (för personal) Patientinformation-råd och fakta om antibiotika och infektioner. Patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr, svinkoppor och förkylning att användas i samband med besök på vårdcentral, även på olika språk www.antibiotikasmart.se — Infektion — En bra online kurs av Strama Stockholm med teori och patientfall.; Livertox Database — Toxikologi — Kunskap i det akuta skedet men också för att fördjupa sina kunskapar inom toxikologi en regnig dag på biblioteket

Health and vaccine research set to lose out from new EU

 1. Fall adapterat från www.antibiotikasmart.se. www.rvn.se Impetigo • Ytlig hudinfektion. • Läker ofta spontant efter 2-3 veckor. • Smittsam
 2. Bli en antibiotikasmart doktor! Basutbildning för läkare 9 mars 2016 Regionala Strama Västra Götaland Tinna Åhrén Maria Hess Pär-Daniel Sundvall Peter Ulleryd Gunnar Jacobsson Denny Björk/Annika Edhol
 3. antibiotikasmart doktor! De resistenta bakterierna är ett hot mot vår folkhälsa. Vi har själva bjudit in dem genom att använda antibiotika för ofta och många gånger i onödan. Vi beväpnar dig med kunskap! Utifrån falldiskussioner kommer vi att gå igenom handläggning av vanliga infektioner i primärvårde
 4. Antibiotikasmart. Webbutbildning för läkare och sjuksköterskor som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Fördjupning
 5. Antibiotikasmart och Sårsmart Webbutbildningar med fall www.antibiotikasmart.se www.sarsmart.se . Använd inte antibiotika i onödan -.

Utbildning för primärvårdens kontaktläkare till Strama HT 2016 Tinna (Christina) Åhrén Regionala Strama christina.ahren@vgregion.s Här hittar du information om uppdateringar och senast inlagda dokument. Patientsäkerhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 Strålskyddsbokslut 201 Strama öppenvård fungerar som ett stöd för primärvård i offentlig och privat regi inom Region Uppsala. Målet är att antibiotikaanvändningen ska vara så ändamålsenlig som möjligt Antibiotikasmart Denna webbutbildning ger dig kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Utbildningen är framtagen av Strama Stockholm och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Till utbildningen Läkemedel som ökar risken för fall Utbildningen belyser läkemedel som kan öka risken för fallolyckor

Bli en antibiotikasmart doktor! Stramas basutbildning för läkare. Om handläggning av vanliga infektioner Ni har väl gjort webutbildningarna om Läkemedel som riktar sig till ST-läkare och STRAMA:S antibiotikasmart

Antibiotikasmart - Distriktsläkare

Folkhälsomyndigheten LUYO

ews-24.org: mews-24.org: bews-24.org: hews-24.org: jews-24.org: nws-24.org: nwws-24.org: nrws-24.org: ndws-24.org: n3ws-24.org: n4ws-24.org: nsws-24.org: nes-24.org. Panele elewacyjne - Strama Panels. System paneli Strama Panels to uniwersalne rozwiązanie wykończeniowe i designerskie do zastosowania wszędzie tam gdzie lubisz spędzać czas: w domu, w ogrodzie, na balkonie czy na działce

Årsbok 2014 • CPF och KCP by Center for Primary Health Care

 1. En livsmedelsstrategi för Sverige. Sammanfattning. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till övergrip ­ ande mål för livsmedelsstrategin samt de tre mål en för de strategiska områdena Regler och villkor, Konsument och marknad och Kunskap och innovation
 2. • Antibiotikasmart med tandvårdsdel . Aktiviteter i samråd med MAS • Stödja arbetet med infektionsdiagnostik och antibiotikaförskrivning inom vård och omsorg i kommunerna. • Arbeta med frågan om förskrivningen av antibiotika mot urinvägsinfektione
 3. Antbiotkasmart.se innehåller nu också en tandvårdsdel. Antibiotikasmart.se är en webbutbildning om antibiotikaanvändning. Denna webbutbildning ger dig kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. I den nya versionen finns tandvårdsflikar både vad gäller 10 korta snabbvalsfrågor och patientfall
 4. uter per gång. Se bilaga 1för datum och.
 5. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

7585 374 1 by Sveriges Kommuner och Landsting - Issu

 1. This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages. Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds
 2. BLi ANTiBiOTiKAsmART sid 32 möT eN piONjäR iNOm psyKiATRisK sjUKGymNAsTiK sid 36 CefAm - eTT CeNTRUm ATT RäKNA med sid 38 innehåll. Starta artros-skola 4-5 oktobe
 3. Over 70% New & Buy It Now; THIS is the new eBay. Find Antibiotics Buy now

Antidisciplinarity.net is worth $3,065 US

Antibiotikasmart.se. Använder du antibiotika rätt och smart? Utbilda och testa dig här med olika patientfall - nu för både sluten- och öppenvården. Svensk strategi mot antibiotikaresistens och Stramas 10-punktsprogra Nu finns en uppdaterad version av webbutbildningen antibiotikasmart.se med nytt innehåll riktat till tandvården. Genom patientfall med kommentarer och kortfrågor, allt organiserat i spelform, finns nu särskilt material riktat till tandvården i antibiotika­smart.se , en webbutbildning om antibiotika som hittills främst riktat sig mot. http://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/halsa-vard-tandvard/lakemedel/listor_och_dokument/behandlingsrekommendationer.pd Antibiotikasmart.se når ut. Huvudman: HSF, Avdelningen för strategiska vårdgivarfrågor och Strama Stockholm. Med ett litet team på fem personer har Strama Stockholm, som verkar för att minska förskrivningen av antibiotika inom vården, varit tvungna att tänka till för att nå ut med sina tips och råd

There are 1000 websites hosted at 93

stramastockholm.se 2011-02-02 Sidan 2 wwwstramastockholmse Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård Rekommendationer från workshop novembe Miljökriterier måste prioriteras mycket starkare än i dag när antibiotika upphandlas. Det framhöll professor Björn Olsen, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och en profil inom arbetet mot antibiotikaresistens vid ett seminarium som Läkemedelsvärlden och Läkemedelsakademin på tisdagen arrangerade vid den pågående mässan Apoteksforum i Kista Svensk varumärkestidning Nr 34, vecka 34/2015 Kungjorda beslut, vecka Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel

Strama Webbutbildninga

Antibiotikasmart via webben Vårdgivarguide

www.antibiotikasmart.se (webutbildning om antibiotika) Kontakt. Cecilia Magnusson infektionsläkare, ordförande Strama Jönköping. Andreas Lägermo Strama-koordinator f26.com: of26.com: 0f26.com: lf26.com: p26.com: pd26.com: pg26.com: pr26.com: pt26.com: pc26.com: pv26.com: pf6.com: pf16.com: pf36.com: pf56.com: pfq6.com: pfw6.com. Det här är en personlig studenthemsida som riktar sig i första hand till läkarstudenter och läkare. Syftet med hemsidan är att sprida medicinsk kunskap av hög kvalitet som är fritt tillgänglig på Internet (samt kunskap som är tillgänglig till studenter vid Linköpings universitet som e-resurs via Hälsouniversitetets bibliotek) Antibiotikasmart.se är en webbutbildning som ger kunskap om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antibiotikabehandling. Till utbildningen (extern länk) Test Antibiotika eller inte? Ett test som ger kunskap när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Till testet (extern länk www.antibiotikasmart.se och testa dina kunskaper. 0 50 100 150 200 250 Fynd av multiresistenta bakterier (MRB) Örebro län 1997 - 2015, 2016 tom 31 maj ESBL* MRSA PRP VRE * ESBL, varav 4 ESBL Carba 2014 + 201

E-utbildning om antibiotika - SK

Antibiotikasmart antibiotikasmart.se Sårsmart sarsmart.se Tecken på allvarlig infektion barn folkhalsomyndigheten.se Tecken på allvarlig infektion vuxen strama.se Nationella strama appen Antibiotika vid graviditet och amnin Webbutbildning, träna på patientfall och antibiotika: antibiotikasmart.se. Planera sina behandlingar. Engångsborr . Några rättelser: Bergen-mötet om HIV/AIDS frågor i tandvården var i maj 1994 inte 1995; MRSA -- står för Meticillinresistenta Staphylococcus aureu Förra veckan uppmärksammade WHO den globalt ökande och mycket skrämmande antibiotikaresistensen. I Norden är vi bland de bättre i världen på att inte skriva ut antibiotika i onödan av antibiotika. Och för att bli ännu mer AntibiotikaSMART - läs om den vidareutvecklade webbutbildningen, klarar du testet? Om något blir fel när du skickat recept går det att makulera dessa via läkemedelsmodulen så att de inte kan hämtas ut på apotek, både dina egna och andras recept, läs mer om detta

Bli antibiotikasmart! Genom ett antal konkreta exempel från vardagen debatteras och diskuteras hur vi som människor och konsumenter kan motverka risken för spridning av antibiotikaresistenta bakterier, och kanske också undvika själva antibiotikan Antibiotikasmart är en webbutbildning som ger kunskap om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antibiotikabehandling. DA: 85 PA: 70 MOZ Rank: 1 Breast cancer screening programme 'does more harm than. strama.se Welcome to Stramase - the home page of the Swedish Strama Strama - the Swedish strategic programme against antibiotic resistance - was formed already in 1995 an utbildningen som heter Antibiotikasmart är att ge kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör nytta. Utbildningen riktar sig till läkare och testar kunskaperna om handläggning av infektionspatienter i öppenvården. Den omfattar ett flertal patientfall som belyser de vanligaste infektionsdiagnoserna

populär: