Home

Antisocialt beteende test

RFMA - Konferense

  1. RFMA, Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk arrangerar kurser och konferenser om beroendevår
  2. I metodguiden för socialt arbete hittar du bedömningsmetoder och insatser. Sök i fritextrutan eller ta hjälp av kategorierna till höger
  3. 1 Lena Nylander 2010 1 Vuxna med kognitiva svårigheter - kombination med missbruk Stockholm 1 oktober 2010 Lena Nylander, överläkare, Vo psykiatri Lun

Antisocial personlighetsstörning är ett psykiatriskt tillstånd där det fortfarande finns ett stort behov av forskning på behandlingar. Patienter som har både. Nu har skaparna av MBT börjat arbeta med att utveckla MBT-behandlingar för patienter med ASPD, och diskuterar i sin senaste bok i ett helt kapitel hur det går att. Följande differentialdiagnoser bör beaktas. Lindrig utvecklingsstörning/svagbegåvning: Kan till exempel i skolsituationen ge ett beteende som liknar ADHD med. Poul Perris föreläser om empatisk konfrontation 18 februari: Konsten att hantera och utmana terapiresistenta patienter som t ex använder ilska, gråt eller.

Sök i metodguiden för socialt arbete - Socialstyrelse

  1. MBT psykodynamiskt.n
  2. Mentaliseringsbaserad Terapi psykodynamiskt
  3. Processtöd för specialiserad psykiatri - Vis
  4. Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi - The Swedish - cbti

populär: