Home

Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

Att möta familjer med psykisk ohälsa - kui

 1. Att möta familjer med psykisk ohälsa är en utbildning som ger kunskap och verktyg för att känna igen och bemöta psykisk ohälsa i barnens närhet
 2. st en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Många av de här barnen utsätts även för.
 3. Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Forte; 2015
 4. Fakta om Barn som anhöriga. Många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det får ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång.
 5. alitet
 6. Omtankens hus - allt under ett tak. Omtankens hus är en unik satsning för äldre med visionen allt under ett tak. På Omtankens hus finns vård- och omsorgsboende.
 7. Tecknade filmer om barn som anhöriga i familjer med psykisk ohälsa. Filmerna har ett enkelt och lättförståeligt språk och lämpar sig därför till barn redan.

Ungdomar i familjer med missbruk och psykiska sjukdomar - Maskrosbar

Ibland uppstår problem som är svåra att lösa på egen hand. Familjeavdelningens mål är att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Vi. Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och.

Stöd till barn som anhöriga är ett lagstadgat ansvar för hälso- och sjukvården och en viktig uppgift för socialtjänsten, förskola och skola Metod Målgrupp Publicerat innehåll; 5 till 15 (Fem- till femtonformuläret) Barn och ungdomar (5-15 år). Beskrivning: ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis Individ- och familjeomsorgen arbetar med att stödja och hjälpa barn, ungdomar och familjer som behöver det. Verksamheten arbetar även fö. Utförare: Linköpings Stadsmission; Beskrivning. Barn och unga som växer upp i en familj där det förekommer våld eller där en förälder missbrukar, har psykisk.

Vad är psykisk ohälsa? - kunskapsguiden

 1. Alla kan råka ut för hot och våld oavsett om du är kvinna, man, barn eller ungdom. Våld kan förekomma överallt och ser olika ut. Hot och våld i familjer, inte.
 2. Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Gruppbostad. Servicebosta
 3. Våra familjehem för barn och vuxna utgör en viktig länk i många av våra klienters vårdkedja. I denna vårdform finns möjlighet för vuxna personer at

Barn som anhöriga - anhoriga

 1. Invandring, integration, nyanlända. I Lund ska alla känna sig välkomna, oavsett om du är född någon annanstans eller är rotad i kommunen sedan generationer
 2. Här hittar du information om vilket stöd som du kan få från individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och från omsorgen om personer med funktionsnedsättning
 3. Webbutbildningen Barn som anhöriga - Våga fråga! vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Syftet är bland annat att ge dig mer kunskap om.

Individ- och familjeavdelningen arbetar med att ge familjer och enskilda skydd och stöd i olika situationer Du har rätt att må bra. Du som barn och ung har rätt till någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och få en god fostran. Du ska behandlas med respekt

BoLista

Familjerådgivningen vänder sig till vuxna i Ekerö kommun som lever i parförhållande och som behöver hjälp att lösa konflikter eller andra problem i relationen

Omsorg och stöd — Vellinge Kommu

 1. Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Umeå kommun är regionens.
 2. I Kungsörs kommun finns nio förskolor, fyra grundskolor samt vuxenutbildning för det livslånga lärandet. För närvarande finns det inga friskolor i kommunen
 3. För dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Ibland behöver du få stöd för egen del.

Den sociala barn- och ungdomsvården utvecklas kontinuerligt och höga krav ställs på verksamheten. SKL ger stöd för verksamhetsutveckling och är en pådrivande. På spåret och naturligt nära - Välkomna till oss i nordöstra Skåne Utbildningen i särskolan syftar till att ge elever med utvecklingsstörning en anpassad utbildning utifrån sina egna förutsättningar. Så långt det är möjligt. Nu kan du köpa sommarkort till Vilanbadet. Nu kan du köpa vårt förmånliga sommarkort till Vilanbadet. 400 kronor för vuxen och 200 kronor för barn (3-15 år. Omtankens hus - allt under ett tak. Omtankens hus är en unik satsning för äldre med visionen allt under ett tak. På Omtankens hus finns vård- och omsorgsboende.

SOCIALPOLITIK NR 1 2015 » LEDARE: Barn får inte bältas, inte isoleras! » DEBATT: Narkomaner behöver vård. Inte fängelse! » KRÖNIKA om konsumtion: Rika blir.

populär: