Home

Dataskyddsförordningen kommun

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR General Data Protection Regulation) i kraft. Denna ersätter personuppgiftslagen och innebär ett stärkt skydd för dina personuppgifter och dina rättigheter när det gäller beghandling av personuppgifterna Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) reglerar hur vi ska behandla personuppgifter. För att anpassa våra arbetsprocesser och våra IT-system till dataskyddsförordningen fokuserar vi på 12 prioriterade områden. Dessa och andra områden finns beskrivna mer utförligt nedan

Säffle kommun och dataskyddsförordningen För oss är det viktigt att du känner förtroende för hur kommunen hanterar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker på att vi följer de lagkrav som ställs på hanteringen av din personliga information Staffanstorps kommun, 046-25 11 00, kommunen@staffanstorp.se. Dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att kommunens nämnder och styrelse följer dataskyddsförordningen Datainspektionens jurist Elisabeth Jilderyd förklarar grunderna i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) Behandling av personuppgifter i Norrköpings kommun. Den allmänna dataskyddsförordningen reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den berör alla olika organisationer i samhället och i Norrköpings kommun förbereder vi oss så vi arbetar rätt och följer lagen

VI har ett övergripande ansvar att inte bara följa dataskyddsförordningen utan även att visa hur alla nämnder och enheter gör detta, detta kallas i dataskyddsförordningen för ansvarsskyldighet. Detta innebär bland annat att vi ska ta fram och följa dokumenterade planer för hur dataskyddsförordningen ska efterlevas på respektive enhet Piteå kommuns dataskyddsombud är placerad på kommunledningsförvaltningen.Till sin hjälp har han ett antal personuppgiftssamordnare som driver det operativa arbetet kring personuppgifter och dataskydd i respektive förvaltning,verksamhet och i de kommunala bolagen. Kontakt Ulf Gustafsson, dataskyddsombud Telefon 0911-69 61 80 E-post dso. Nya Dataskyddsförordningen (GDPR) Vad handlar den om? Dataskyddsförordningen börjar att gälla fr.o.m. 25 maj 2018. Informations- och utbildningsträffen..

En film som beskriver Dataskyddsförordningen (GDPR), en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018 i syfte att skydda personuppgifter inom EU. Lagen ersätter nuvarande personuppgiftslag PuL. I. Dataskyddsförordningen (DSF) eller allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter Barn- och utbildningsnämnden i Uppvidinge kommun, organisationsnummer 212000-0605, med adress Uppvidinge kommun, 364 21 Åseda, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Vem är dataskyddsombud? Uppvidinge kommun har ett gemensamt dataskyddsombud När du tar kontakt med Lilla Edets kommun och dina personuppgifter kommer att registreras, så kommer du att få information om det. Vi tycker det är viktigt att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras i kommunens olika verksamheter Bokningen är inte slutförd förrän ni mottagit en bokningsbekräftelse via e-post. Det kan ta upp till 5 arbetsdagar för er bokning att bli slutförd

Dataskyddsförordningen (GDPR) - Köpings kommun

Dataskyddsförordningen (GDPR) - Vaxjo

 1. Learn about working at Knivsta Kommun. Join LinkedIn today for free. See who you know at Knivsta Kommun, leverage your professional network, and get hired
 2. Den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter Personuppgiftslagen (PUL) i maj 2018. I stort sett alla organisationer som hanterar persondata i någon form behöver se över sin hantering och i många fall skapa nya policies, ansvar och rutiner. Det är lämpligt att sätta igång med arbetet redan nu
 3. Dataskyddsförordningen är en ny lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Vi behandlar många olika typer av personuppgifter
 4. Välkommen till vår bokning Information (vi har problem med bokninsidan maila din önskan till lokalbokning@hedemora.se ) Här kan du söka lediga tider i våra hallar
 5. Det är viktigt för Ludvika kommun att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter inom kommunen. Det avser såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra personer vars personuppgifter kan komma att behandlas
 6. Dataskyddsförordningen (GDPR) Lämna en synpunkt eller ställ en fråga. 22 november 2018 KL 12:40. Den nya lagen GDPR (som ersätter tidigare Personuppgiftslagen.
 7. Idag träder nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. För oss på barnbiblioteken innebär det bland annat en striktare syn på vad vi väljer att publicera här på facebook. Då samtycke för bilder vi tidigare publicerat redan inhämtats vid publiceringtillfället kommer vi enbart att ta bort bilder där personen på bilden eller dennes målsman

GDPR - Dataskyddsförordningen Nacka kommun

Som kommun har vi många olika verksamheter och för att kunna utföra vårt arbete behöver vi behandla och spara en mängd olika personuppgifter. Personuppgifterna kan hämtas in på olika sätt, till exempel från Skatteverket eller genom att du själv skickar in en blankett med en ansökan Precis som andra organisationer hanterar Mjölby kommun många personuppgifter: namn, adresser och födelsedata är några exempel. Här får du veta hur vi handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du som medborgare har när det gäller dina personuppgifter

Säffle kommun och dataskyddsförordningen - Saffle Kommun

Samtliga personuppgiftsansvariga inom Älmhults kommun har utsett ett gemensamt dataskyddsombud. Ombudet har en rådgivande och övervakande roll för att se till att de personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen, (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, eller annan lag

Dataskyddsförordningen (GDPR) Staffanstor

GDPR - dataskyddsförordningen. Den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning. Den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen. Det innebär inte automatiskt att uppgifter om personer kan raderas Markaryds kommun hanterar (behandlar) personuppgifter för att kunna fullgöra kommunens alla skyldigheter, åtaganden och servicetjänster mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare, anställda, och myndigheter m.fl

Dataskyddsförordningen - YouTub

SKL:s informationsinsatser kring nya dataskyddsförordningen Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018 och SKL kommer att fokusera på 10 informationsinsatser. Informationsinsatserna kommer i första hand fokusera på webbinformation och webbinarier och kommer att släppas löpande Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Du kan läsa mer om hur Sotenäs kommun behandlar dina personuppgifter här på vår webbplats hä Dataskyddsförordningen, GDPR. Lagen gäller från 25 maj 2018. Din integritet är viktig för oss i Östhammars kommun. Informationen nedan beskriver hur Östhammars kommun behandlar dina personuppgifter I Härjedalens kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras inom den egna nämndens verksamhet. Du kan läsa mer om kommunens organisation på kommunens hemsida. Dataskyddsombud. I den europeiska dataskyddsförordningen slås fast att myndigheter måste utse ett dataskyddsombud Den 25 maj får vi en ny lag, Dataskyddsförordningen (GDPR), som syftar till att stärka privatpersoners skydd och rättigheter för sina personuppgifter. Lagen påverkar oss både som privatpersoner och i vår yrkesroll. Som anställda av Piteå kommun behöver vi sätta oss in i vad den nya förordningen innebär för just oss

Det är kommunstyrelsen i Munkfors kommun som är personuppgiftsansvarig. Dataskyddsombud. Ett dataskyddsombud har som uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Munkfors kommuns dataskyddsombud når du via vårt kontaktcenter: 0563-54 10 00 Hylte kommun har ett dataskyddsombud, som vi delar med Falkenbergs kommun och Laholms kommun. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska även vara en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och de registrerade Nya dataskyddsförordningen (GDPR) - Utbildningsförvaltningen. Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft den 28 maj 2018. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att stärka medborgarnas rättigheter men också att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater, samma regelverk ska gälla för alla GDPR Dataskyddsförordningen Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, som på engelska kallas GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att kunna utföra de uppgifter som är vuxenutbildningens uppdrag att ge undervisning och bedöma kunskaper, så behöver Nynäshamns kommun behandla. Här hittar du information om dataskyddsförordningen GDPR och hur vi behandlar personuppgifter i Ystads kommun, dina rättigheter och hur du kan komma i kontakt med oss om hur vi hanterar dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) reglerar hur vi ska behandla personuppgifter. För att anpassa våra arbetsprocesser och våra IT-system till dataskyddsförordningen fokuserar vi på ett antal områden. Dessa och andra områden finns beskrivna mer utförligt nedan Dataskyddsförordningen ställer högre krav på oss som när vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg och att det ska vara lätt för dig att förstå vilken information vi samlar in, varför vi gör det, hur vi lagrar och skyddar den

Inom Sollefteå kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att du ska få det stöd och den service som du har rätt till. Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU Den 25 maj 2018 kommer dataskyddsförordningen, förkortad GDPR - General Data Protection Regulation, att ersätta den svenska personuppgiftslagen, PuL. Med dataskyddsförordningen stärks det personliga integritetsskyddet och ställer högre krav på myndigheter, organisationer och företags behandling av personuppgifter I texten med rubrik GDPR - Dataskyddsförordningen finns en länk, markerad med ordet här, till e-tjänsten. För mer information ring Fagersta kommun, telefon växel 0223-440 00. Du kommer att få information om de åtgärder som vidtagits med anledning av din begäran senast en månad efter att vi mottagit din begäran

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), som den också kallas, är den lag som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL) från och med 25 maj 2018. Det är GDPR som styr vilka uppgifter man som insamlare får behandla och inte Mjölby kommun kommer från 25 maj 2018 att ha ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontrollerar bland annat att kommunen följer den allmänna dataskyddsförordningen och annan lagstiftning på området. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för de som är registrerade, dvs. de medborgare vars personuppgifter kommunen behandlar

Dataskyddsförordningen - GDPR - Norrkopin

Dataskyddsförordningen, GDPR Från och med den 25 maj 2018 gäller den Europiska Dataskyddsförordningens regler (EU 2016/679) när vi behandlar personuppgifter i våra verksamheter. Regler för hur personuppgifter ska hanteras hittar du också i svensk lagstiftning som exempelvis Dataskyddslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Bolagslagen. Västerviks kommun har dataskyddsombud. Dataskyddsombuden kontrollerar bland annat att kommunen följer den allmänna dataskyddsförordningen och annan lagstiftning på området. Dataskyddsombuden är också kontaktperson för de som är registrerade, det vill säga de medborgare vars personuppgifter kommunen behandlar

Dataskyddsförordningen (GDPR) - Åre kommun

 1. Dataskyddsförordningen för kommun. Kursen ger en grundlig genomgång av dataskyddsregleringen med fokus på kommunal verksamhet. Dataskyddsfrågorna redovisas genom praktiska exempel och praxis. Kursbeskrivning. Kursen ger en grundlig genomgång av dataskyddsregleringen med fokus på kommunal verksamhet
 2. Dataskyddsombudet ska bistå nämnden eller styrelsen med utbildning och information om dataskyddsförordningen. Varbergs kommuns nämnder och styrelser har tillsammans med Kungsbacka kommun ett gemensamt dataskyddsombud
 3. Lagen som reglerar hur personuppgifter samlas in, bearbetas och sprids heter Dataskyddsförordningen, gdpr. Lagen skyddar den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter. Jönköpings kommun har tagit fram riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter
 4. Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Du kan läsa mer om hur Lysekils kommun behandlar dina personuppgifter här på vår webbplats

Dataskyddsförordningen (GDPR) - Kommunens - pitea

Rättviks kommun - Nya Dataskyddsförordningen (GDPR) Vad

Dataskyddsförordningen/GDPR Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen, PuL, av den nya dataskyddsförordningen - GDPR (General Data Protection Regulation). Genom din kontakt med Kiruna kommun blir du registrerad i vårt diarieföringssystem men även andra system beroende på vad ditt ärende gäller Lagen gäller för all personuppgiftsbehandling och talar om hur företag och myndigheter får hantera personuppgifter. Ett av syftena med den nya lagen är att skydda enskilda personers grundläggande friheter och rättigheter, och särskilt rätten till skydd av personuppgifter

Introduktion till Dataskyddsförordningen/GDPR - YouTub

Nämnd för livslångt lärande behandlar dina personuppgifter för att kunna planera och bedriva verksamhet i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller kulturskola med stöd av artikel 6.1 c och 6.1e dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen kommer från den 25 maj 2018 gälla i Sverige precis som om den varit en svensk lag som riksdagen fattat beslut om. Bakgrund till förordningen: Skyddet för fysiska personer vid behandling av person­ uppgifter är en grundläggande rättighet. (Skäl 1, dataskyddsförordningen Genom att du är i kontakt med oss i Bollebygds kommun tar vi del av vissa personuppgifter om dig. Samma sak gäller även för ansökningar, anmälningar med mera. Den information du skickar med post, e-post och som du anger när du ringer till oss måste vi anteckna och spara för att kunna hantera ditt ärende

Dataskyddsförordningen - Wikipedi

Halmstads kommun ska tillhandahålla information till registrerad i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Informationen ska ges om hur Halmstads kommun behandlar de registrerades personuppgifter och om vilka rättigheter som de registrerade har enligt dataskyddsförordningen Örnsköldsviks kommun kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges på denna sida om Örnsköldsviks kommun inte är skyldiga enligt lag att göra det till följd av ett krav från myndighet, domstolsbeslut eller om vi fått ditt medgivande till ett sådant utlämnande Säffle kommun bjuder medarbetare och skolelever på startavgiften i Stadsloppet. 2019-05-06. Att må lite bättre, röra på sig lite mer och ha kul tillsammans är något vi vill premiera! Därför hoppas vi att så många som möjligt tar chansen att anmäla sig till årets Stadslopp Kungsörs kommun lottar varje år ut tre stycken flaggor. Du som invånare i Kungsörs kommun kan ansöka om att delta i utlottningen. Flaggorna delas ut till vinnarna i samband med National­dags­firandet den 6 juni på Kungsudden i Kungsör. Läs mer här

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt, dvs. tills vi har avslutat ditt ärende Ansökan hanteras enligt Dataskyddsförordningen.För att kunna skicka din ansökan, måste du godkänna registreringen enligt dataskyddsförordningen. Jag godkänner registrering enligt dataskyddsförordningen, samt bekräftar att jag är folkbokförd i Melleruds kommun

EU:s dataskyddsförordning GDPR skyddar individens rätt till ett privatliv och den personliga integriteten. Lagstiftningen reglerar att dina personuppgifter endast får behandlas om det finns stöd i lagstiftning, eller om du har godkänt det. På denna sida kan du läsa mer om hur Härryda kommun behandlar dina personuppgifter Webbdiariet i Gävle kommun har under året omarbetats. Anledningen till det är bland annat bestämmelser i dataskyddsförordningen som trädde i kraft i maj 2018. Såväl utformningen av webbdiariet som rutiner för registrering av information ses nu över. Vi avser att publicera en ny version av webbdiariet från den 1 juli 2019 Dataskyddsförordningen (GDPR) För de flesta av kommunens e-tjänster krävs att du har någon form av e-legitimation. Sandvikens kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av BankID, Telia eller Freja ID+. Genom att du klickar på Skicka i våra e-tjänster godkänner du att kommunen behandlar dina personuppgifter Partille kommun ska tillhandahålla information till registrerad i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Informationen ska ges om hur Partille kommun behandlar de registrerades personuppgifter och om vilka rättigheter som de registrerade har enligt dataskyddsförordningen Nu har Norrköpings kommuns kontaktcenter öppnat. Vi lyssnar, tar emot synpunkter och guidar. Vi vill helst ge dig svar direkt. Om vi inte kan det, vägleder vi dig vidare. Välkommen med dina frågor till oss! För dig och dina frågor. Nu har Norrköpings kommuns kontaktcenter öppnat. Vi lyssnar, tar emot synpunkter och guidar

Behandling av personuppgifter inom Nybro kommun Uppgifter om dig är något Nybro kommun behandlar med största varsamhet. Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina rättigheter. Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR General Data Protection Regulation) i kraft Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) reglerar hur vi ska behandla personuppgifter. När du ringer, skickar e-post, lämnar en synpunkt eller fråga via e-tjänster lagras dina personuppgifter för att Sölvesborgs kommun ska kunna nå dig Sa e 21 länsstyrelse ando them inkren pe pala jekh jekhutni IT-organizatsia thaj ande maj but kaver buča hasnisaren khetanes kaver jekhutne systemi. Anda kodo inkren e länsstyrelse jekh jekhutni responsebilita kana si pe kadi nevi protektsia pe dati (dataskyddsförordningen), GDPR På dessa sidor finns samlat allmän allmän information om den nya EU dataskyddsförordningen (GDPR) samt material som uppkommit i samband med Kronoby kommuns arbete med förberedelser inför den nya förordningen. Säkerhetsarbetet kommer att vara en fortlöpande process varmed principerna och anvisningarna kommer att kontinuerligt uppdateras

Dataskyddsförordningen - Uppvidinge kommun

Fakta om dataskyddsförordningen. GDPR står för General Data Protection Regulation, vilket på svenska betyder dataskyddsförordningen. Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL). Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är Datainspektionen Hos Värnamo kommun söker du jobb elektroniskt. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor i din ansökan. Värnamo kommun behandlar personuppgifter enligt reglerna i Dataskyddsförordningen, mer information om det finns på sidan Behandling av personuppgifter. Din ansökan sparas också under din egen inloggning Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000

Dataskyddsförordningen, GDPR - Lilla Edets kommun

Dataskyddsförordningen är en direkt tillämplig europeisk lag som gäller alla utom polisen. Dataskyddsdirektivet är en europeisk lag som måste anpassas till varje medlemsland, och den gäller bara polisen. Förordningen och direktivet kokar ned Europakonventionens mycket breda pensel till en samling enklare principer Genom att besöka Ockelbo kommuns Välkomstcenter i kommunhuset på Södra Åsgatan 30 D om du inte har tillgång till Bank-ID. Anledningen till att du behöver legitimera dig (via bank-ID eller med körkort, pass och dylikt) är en säkerhetsfråga, för att förhindra att ingen obehörig begär utdrag eller ändringar som rör dig Genom din beställning eller ansökan hos Borgholms kommun blir du kund hos kommunen. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning/ansökan. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos Borgholms kommun om du inte godtar denna behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter. Huddinge kommun respekterar din personliga integritet. Uppgifter om dig behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR) Sju kommuner i Kalmar län har tillsammans arbetat fram den bästa lösningen för att göra det enklare för dig att hitta och hantera blanketter och e-tjänster på kommunernas hemsidor. Genom plattformen Mina sidor kommer du kunna hantera olika ansökningar, ha en dialog med handläggare samt få status för pågående ärenden i din kommun Välkommen till Ronneby Kommuns portal för E-tjänster. Här finns E-tjänster tillgängliga dygnet runt för att förenkla och effektivisera din kontakt med oss. I portalen finns olika typer av E-tjänster som verksamheterna erbjuder Dataskyddsförordningen reglerar hur myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. Varje myndighet ska ha ett dataskyddsombud som kontrollerar att lagen följs. Så använder kommunen dina personuppgifter. Ekerö kommun hanterar en mängd olika personuppgifter för olika ändamål Det är viktigt för Smedjebackens kommun att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter inom kommunen. Det avser såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra personer vars personuppgifter kan komma att behandlas

populär: