Home

Familjeåterförening syrien

DA, EA och TA är föräldrar respektive bror till KA, som kom till Sverige och sökte asyl här den 30 december 2015. KA är medborgare i Syrien och han kom hit. Alternativt skyddsbehövande hade, innan den tillfälliga asyllagen började gälla, samma rätt till familjeåterförening som flyktingar. Till. Den tillfälliga utlänningslagen trädde i kraft sommaren 2016 och innebär att enbart de med flyktingstatus har rätt till familjeåterförening under. Ett 20-tal IS-anknutna personer från Sverige har omringats av kurdiska styrkor i det sista lilla IS-fästet i Baghuz i norra Syrien. Bland dem finns den svenske IS. Här är världens just nu svåraste konflikter, där Röda Korset är på plats för att bistå med livräddande insatser

Sju av tio unga män oroliga att utsättas för våld utomhus. Bara för några år sedan var siffran betydligt lägre. Personer som har fått uppehållstillstånd, som asylsökande och deras anhöriga, omfattas av etableringslagen. Det innebär att de har rätt att få. Överenskommelsen om att förlänga den tillfälliga utlänningslagen i det så kallade januariavtalet har lett till att antalet asylsökande väntas bli.

MIG 2018:20 lagen.n

Michael Skråmo omringad men vägrar ge upp - barnen svälter Fria Tide

Asylnytt - 3 maj 2019 - sanna-ord

  1. Utlänningslag (2005:716) (UtlL) Lagen
  2. Fjällsjö Nyheter - Lokala nyheter för Norrlan

populär: