Home

Vad är skolans kunskapsuppdrag

Synonymer till fördjupa - Synonymer

  1. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Sverige och USA ska fördjupa samarbetet för att bekämpa allvarlig brottslighet som terrorism
  2. 6 KnKpu S abeDömning i oL Vadredömning ä b i skolan? Skolan har ett uttalat kunskapsuppdrag som bedömningen ska relateras till. Detta uppdrag vilar på en kunskapssyn som kommer till uttryck i skolans styrdokument
  3. Vad är en läxa? Amerikanen Harris Cooper är en av de forskare som har skrivit mest om läxor. Tidigare definierade han läxor som något som görs utan lärarens medverkan utanför skoldagen
  4. Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan. I Skolinspektionens rapport från 2017 skriver man inledningsvis att många kommuner behöver stärka eller bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot och erbjuda nyanlända elever en bra utbildning
  5. Propositionens huvudsakliga innehåll. Propositionen innehåller ett förslag till ny skollag. Utgångspunkten för förslaget till ny skollag är en tydlig och enkel struktur, som i så stor utsträckning som möjligt är gemensam för alla skol- och verksamhetsformer och alla huvudmän
  6. Propositionens huvudsakliga innehåll. Propositionen innehåller ett förslag till ny skollag. Utgångspunkten för förslaget till ny skollag är en tydlig och enkel struktur, som i så stor utsträckning som möjligt är gemensam för alla skol- och verksamhetsformer och alla huvudmän

populär: