Home

Vad är munhälsa?

Vad är oral hälsa? - definition Oral hälsa Allt om tandvår

Munhälsan är avgörande för livskvaliteten samt den allmänna hälsan. En god munhälsa är ett tillstånd där individen är fri från mun- och halscancer, mun- och ansiktsvärk, orala sår och infektioner, tandköttssjukdomar, tandförlust samt andra störningar och sjukdomar som begränsar en individs förmåga att tugga, bita, le och tala Vad gör vi? KCÄM tillkom genom ett initiativ i landstingsfullmäktige och invigdes andra juni 2014. Uppdraget är att vara en samlande enhet i hela länet för alla typer av frågor som rör äldres munhälsa och tandvård En god munhälsa har stor betydelse för livskvaliteten. Här kan du läsa om det som berör munhälsan. Tandtråd, mellanrumsborste, tandborste, tandkräm... Registret kan också användas för att jämföra olika enheters arbete och utvärdera vad som är bra och vad som kan förbättras. - Det ska bli intressant att ta del av uppföljningar om några år och se om äldre vårdtagares munhälsa har förbättrats, tycker Monica Nordling

Det vi tänkte göra här är att räkna upp några punkter som vi samtliga tycker ska finnas inom begreppet munvård och som förhoppningsvis kan fungera som en checklista för just dig: Besök en tandläkare regelbundet. Detta är, enligt oss, den viktigaste punkten och detta av flera skäl men främst så handlar det om att förebygga Här har vi samlat goda råd om munhälsa och tänder för dig som är äldre eller anhörig. När vi blir äldre kan munhälsan påverkas av sjukdomar och mediciner. Då är det extra viktigt med bra munhygien eftersom försämrad tandstatus gör det svårt att äta och prata En munhälsobedömning är en övergripande kontroll med syfte att kartlägga status och fastställa ett eventuellt behandlingsbehov. Man undersöker helt enkelt hur stort omsorgsbehovet är vad gäller munhälsan, och hur de dagliga munvårdsrutinerna ser ut för patienten samt hur man kan optimera den dagliga munvården salutogent är att man söker efter orsaker till att männi-skor, trots olika påfrestningar, håller sig friska i stället för att fråga efter varför de blir sjuka. (Salus=hälsa på latin.) Vad är oral hälsa? Hälso- och sjukdomsbegreppet sett ur teoretisk synvinkel § Insikten om att vårdens resurser inte kommer att räcka till för at

Vad är KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa

 1. Riskbedömning Munhälsa Nationella kvalitetsregistret Senior alert är framtaget av utvecklingsenheten Qulturum, Region Jönköpings län Version
 2. är till exempel en förutsättning för att tillgodogöra sig och njuta av måltider. Tyvärr drabbas många äldre av en successivt försämrad munhälsa med ex-empelvis infektioner, värk och tandförluster. Kunskapen om äldres tandvård och munhälsa är trots detta mycket begränsad och det finns ett stort beho
 3. Därför är det viktigt att hålla kontinuer-lig kontakt med tandvården oavsett om man är frisk eller sjuk. Frisk i munnen Munhälsan är en del av hälsan. En god munhälsa betyder mycket för välbefinnande och livskvalitet. Med en frisk mun är det lättare att umgås, skratta, tugga och svälja samt uppleva smaker
 4. ROAG-J (Revised Oral Assessment Guide - Jönköping) är ROAG kompletterat med förslag på förebyggande åtgärder som vård- och omsorgspersonal själva kan göra samt vad som bör remitteras till läkare/tandvård. Med hjälp av ROAG-J kan munhälsoproblem inom vård- och omsorg identifieras med god systematik
 5. uter att genomföra

I denna film pratar Ove Wattle (SLU) om vikten av att välja rätt sorts huvudlag och bett till sin häst. Han tipsar också om olika utrustning som kan vara vär.. det statliga tandvårdsstödet har ökat hos befolkningen, men det är fortfa-rande en betydande andel av befolkningen som inte känner till stödet. • Drygt fyra av tio pensionärer upplever att de har problem med mun och tänder. Samtidigt har endast hälften fått information om vad som hände Det är viktigt att arbeta förebyggande men att hjälpa en en demenssjukperson med tandbortsning och munhälsa kan vara svårt. Här följer några goda råd. Läs mer » Rätt till särskilt tandvårdsstöd. Personer med demenssjukdom har i regel rätt till särskilt tandvårdsstdöd. Läs mer VAD ÄR FLUOR När du äter eller dricker olika saker som innehåller socker bildar bakterierna på tandytan en syra som kan ge hål i tänderna - karies. Fluor kan reparera ytliga kariesskador och förhindra att nya uppstår. Fluor i rätt dos har en god effekt för vår munhälsa, fluormängden ska därför anpassas efter ålder och behov Carina Åkerblom och Christer Shipley på Distriktstandvårdens mobila tandvård ger oss de bästa tipsen för en god munhälsa, livet ut. Vad ska man som senior tänka på när det kommer till munhälsa? Carina: När vi blir äldre avtar salivproduktionen i munnen, därför är det vanligt att drabbas av muntorrhet

Munhälsa & munhygienprodukter Oral hälsa Allt om tandvår

Visionen är att öka intresset för och medvetenheten om munhälsa, så att man självständigt kan fatta väl avvägda och informerade beslut kring sin egen munvård. Min avsikt är att slå hål på de myter kring munhälsa, som cirkulerar i allt större omfattning, och bidra till att munnen får sin självklara plats i kroppen Munhälsa & fothälsa. Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa. Se mig rör mig - Beröringens betydelse för äldres välbefinnande Tandvård och munhälsa är viktiga delar för vårt välbefinnande. En sjukdom och/eller funktionsnedsättning kan göra att det blir svårt att klara av det själv. Anhöriga är därför viktiga personer när det gäller att stödja och underhålla närståendes tand- och munvård

Jag hade ofta hål och tandläkaren föreslog omedelbart att borra och laga hålen på så sätt, vad hon aldrig nämnde var precis som den här kvinnans tandläkare, att jag kunde förbättra min munhälsa, min muns naturliga ekosystem och läka hålen själv genom att lägga om min kost. Tänk vilket ingrepp, som ofta skedde när jag. Det är lättast att hjälpa en person med tandborstning om personen sitter på en stol eller i sin rullstol. Den som ska borsta står snett bakom och stöder patientens huvud mot sin kropp med den arm och hand som inte håller i tandborsten Varför gnisslar vi tänder? Vad är det som händer när vi gnisslar tänder, varför gör vi det och hur påverkas man av det? / Elsa. Svar: Gnissla tänder har människor gjort i alla tider, gråt och tandagnisslan finns nämnt i flera av våra äldsta skriftliga källor Munhälsa. Våra tandvårds-guider är packade med nyttig information om några av de vanligaste orala tillstånden, inklusive munsår, dålig andedräkt, känsligt eller blödande tandkött, muntorrhet och missfärgade tänder Fluortanternas förebyggande arbete med barn i grundskolan är en del av kariespreventionsprogrammet. Mer om Fluortanten på skolsidorna. God munhälsa med tandställning. Vårt preventionsprogram för kunder som får tandreglering har som mål att alla ska få den motivation och kunskap som behövs för att kunna sköta sin munhygien på.

Din munhälsa är viktigt. Undvika olämplig livsmedel. Alla är medvetna om att de bör borsta tänderna minst två till tre gånger per dag, men hur många vet att de också ska äta hälsosamt. Ohälsosamma kostvanor kan orsaka tand erosion. Välj vad du äter försiktigt för att undvika oönskade munhälsa Vi som bloggar är Lotta Andersson, sjuksköterska och Caroline Pros, arbetsterapeut. Syftet med bloggen är att inspirera och informera vad som sker inom demensområdet, både lokalt och nationellt. Vår förhoppning är att bloggen når ut dig som arbetar för personer med demenssjukdom i Västerås Stad Ett basalt behov hos alla människor är en god munhälsa och det är en förutsättning för livskvalitet och välbefinnande i livets slutskede. En god munhälsa i livets slutskede ska ses likvärdigt med alla andra palliativa vårdinsatser, trots detta visar studier att munhälsa är ett försummat område inom omvårdnadsproffessionen

Avgörande för kariesbildningen är hur ofta sockerhaltig mat och dryck intas. Om socker finns ofta i munnen, även om det är i små mängder, bildas syra hela tiden. När munnen är tom och fri från socker i 2-3 timmar mellan måltiderna, hinner mineralerna som lösts upp i saliven åter hårdna på tandytan Oil pulling är en tusenårig ayurvedisk metod för utrensning som har blivit omåttligt populär världen över då det sägs ge både vitare tänder och bättre munhälsa. Metoden sägs rensa munnen från bakterier och plack som orsakar inflammationer och dålig andedräkt En god Munhälsa är för de allra flesta en viktig del av en god livskvalitet. Föreningen BraVå - Bra vård för äldre, har i samverkan med representanter för medlems-organisationerna Folktandvården Stockholms län, Sveriges Tandhygienistförening, Dietisternas Riksförbund och Vårdförbundet reviderat och uppdaterat rapporten MunBraV Det rör sig således om en hälsodefinition som är flexibel och beroende av vilka mål, intentioner och kapacitet som den enskilde individen har under livets växlingar. Vad som betraktas som hälsa kommer således att variera från individ till individ och växla med olika världs- och livsåskådningar Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet

En god munhälsa hos äldre är inte bara viktig för att kunna tillgodogöra sig näringsriktig kost, den är också av stor betydelse för individens sociala liv och livskvalitet. Utvecklingen mot att vård- och omsorgspersonal tar ett större preventivt ansvar för patienters munhälsa är mycket positivt bara avsaknaden av sjukdom (1). Definitionenvisar på att hälsan är en syntes av två perspektiv - den medicinska professionens bedömning och den självupplevda hälsan. En bra munhälsa gör det möjligt för människor att äta och njuta av mat, att kommunicera och ha relationer och är bety

Småätande, som är vanligt vid ätstörningar, ökar risken för karies. Om man kräks ofta blir man torr i munnen och spottkörtlarna svullnar. Källa: Ätstörningar och munhälsa, Karolinska institutet, 1998. Att tänka på. Borsta inte tänderna direkt efter kräkning. Då undviks kombinationen av kemiskt och mekaniskt slitage på tänderna Endast anhöriga kan definiera vad anhörigstöd är. Behovet av stöd ser olika ut beroende på många olika saker. Anhöriga känner ofta bäst själva vad för sorts stöd som skulle kunna underlätta vardagen. Anhörigstöd kan vara många olika insatser som direkt eller indirekt riktar sig till den som ger stöd eller vård till en. För att bedöma om du behöver tandvård eller om tänderna behöver skötas bättre kan en tandhygienist eller tandläkare undersöka din munhåla och dina tänder. Det är en enklare undersökning och den görs där du bor. Munhälsobedömning kostar ingenting

Bättre munhälsa för sjuka äldre Tandläkartidninge

 1. Rökningen gör att din mun kan verka friskare än vad den egentligen är. En förrädisk och falsk friskhet. Klart samband mellan rökning och sämre munhälsa. Alla vet att rökning missfärgar tänderna. Men du kan få betydligt värre skador än så. Tandemaljen är kroppens hårdaste vävnad och den klarar att bli utsatt för tobaksrök
 2. Oil pulling - för vita tänder och bättre munhälsa Men exakt vad tusan är det? Jo, något - i alla fall till synes - rätt fantastiskt. Här får du veta mer
 3. Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället
 4. Före munfasen, preorala fasen, är viljestyrd och omfattar allt det som sker innan maten kommit in i munnen, t ex att föra maten från tallrik till mun, sittställning, syn, hörsel och koordination av öga och hand. 2. Munfasen, orala fasen, är viljestyrd och omfattar vad som sker i munnen från läpparna bakåt mot svalget, t ex tuggning. 3
 5. Munvården syftar till att förebygga sjukdomsutveckling och smärta som kan påverka livskvalitet och möjligheten att kunna äta. En god munhälsa är inte bara viktig för att kunna äta och njuta av maten
 6. Detta bör du veta om afte / munblåsor, vad som är orsakerna och hur du motverkar dem. SE ALLA ARTIKLAR OM AFTE Det är kliniskt bevisat att Zendium tandkräm boostar de goda bakterierna och reducerar de dåliga, och bekämpar orsakerna till vanliga munvårdsproblem som karies, tandköttsproblem och ilningar
 7. Men om vi nu ska titta närmare så är oil pulling en beprövad erfarenhet som är väl känd inom Indisk medicin (Ayurveda) och har använts längre än moderna tandläkartekniker. Så det anser jag uppfyller punkten beprövad erfarenhet. Vad gäller vetenskap så kan du kika på den här artikeln. Där hittar du också länkar till diverse.

Bidraget är begränsat till 10.000 SEK per aktivitet för enskilda eller grupper per år. Hur ska ansökan utformas? För att en ansökan ska kunna behandlas krävs namn på sökande, belopp som söks, vad bidraget skall användas till samt bankuppgifter Är foderstaten väl anpassad? Om ingen förklaring kan finnas behöver veterinär utreda underliggande orsaker till avmagringen. Vanligt med tjocka hästar Övervikt är tyvärr ett ökande problem i Sveriges hästpopulation. De flesta hästar får i sig mer energi än vad de gör av med, vilket är ett välfärdsproblem gällande äldres munhälsa. Problemet är att vårdtagare i den kommunala vård- och omsorgen riskerar en nedsatt munhälsa, vad som orsakar detta är inte helt kartlagt, därför är detta ett angeläget forskningsområde. BAKGRUND Munhälsa Enligt World Health Organization (WHO) (2012) definieras god munhälsa som ett tillstånd dä Vad är retinol - och vad gör det i hudvård? Vad är AHA, BHA och PHA-syra? Enkla tips för bättre munhälsa. Vem vill inte ha friska tänder och en fräsch. • Bättre munhälsa • Samverkan med olika aktörer • Workshop med barnfamiljer • Fokusgrupper om kost och munhälsa Munnen har stor betydelse för att barn ska växa och må bra. I den här gruppen träffas barn och föräldrar tillsammans för att prata om vad man kan göra för att hålla munnen frisk och slippa ha ont från tänderna

Vårt nyhetsbrev. Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde. Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick FRÅGOR OM MUNHÄLSA OCH MUNFUNKTION Frågorna är ställda till dig även om någon annan svarar i ditt ställe. Ibland kan de besvaras av föräldrar, vårdpersonal eller någon annan, men alla frågorna handla Dåligt borstade tänder och dålig munhälsa kan leda till undernäring och till och med dödliga sjukdomar för den som är gammal och hjälplös, visar forskning. Munhälsan är inget som. En god munhälsa är viktig för allmäntillståndet, välbefinnandet och livskvaliteten. Den som inte själv klarar den dagliga munhygienen ska få hjälp med detta. Den som är långvarigt sjuk eller har andra funktionsnedsättningar har ofta svårt att själv sköta sin munhygien eller söka tandvård Vad är de insatta åtgärdena? Är det något som du har rekommenderat din patient, eller var det något Du gjorde i samförstånd med patienten? På kliniken pågår säkerligen en mängd olika större eller mindre projekt som har ett syfte att förbättra munhälsan hos våra patienter, barn som vuxna

Munvård Tips om hur du får bättre munhälsa

Nio-barnsmamman Carola Wetterholm bedragen efter 26 års äktenskap - Malou Efter tio (TV4) - Duration: 10:54. Malou Efter Tio 485,213 view Uppsatser om VAD äR ORAL HäLSA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten

Munhälsa för äldre - Goda råd om tandvård för äldre

Vad är kopplingen mellan mun och kropp? Allt fler tandläkare och läkare inser den viktiga kopplingen mellan vår munhälsa (tänder och tandkött) och vårt övergripande hälsotillstånd. Det är en fascinerande och kritisk upptäckt MUNHÄLSA VID ÄTSTÖRNING Ann-Katrin Johansson m.fl. Ann-Katrin Johansson har även skrivit boken Dental Erosion utgiven på Gothia Förlag. Läs mer på www.gothiaforlag.se VAD ÄR EN ÄTSTÖRNING? Det finns många olika typer av ätstörningar. För den som har en ätstörning kretsar livet nästan helt kring ätande, vikt och kropp Tänder och munhälsa för vuxna- vad ska jag titta efter (11 min 49 sek) En film om vad du som möter nyanlända och asylsökande kan titta efter för att tidigt uppmärksamma problematik kopplad till vuxnas tand- och munhälsa Du har kanske läst att zink är mycket viktigt för hår, hud och naglar. Då du vill att alla dessa tre ska må bra och se bra ut så tänker du att zinktabletter vore smart att börja med. Men frågan vad är zinktabletter bra för har flera svar Vad är det som gör att det fortfarande finns barn som ser tandläkaren så här? Tror de sköter munnen bra - De som bedömer att deras För att ta reda på hur det står munhälsa är.

Munhälsa - Munhälsobedömning med ROAG Flexident

gan om vad de tror om sitt hälsotillstånd jämfört med andra i samma ålder anser 93 procent att det förmodligen är lika bra eller bättre (figur ) - Maria är sjuksköterska och har tittat särskilt på vårdkvalitet när det gäller munvård och munhälsa, berättar Eva. I en nyligen publicerad studie analyserar hon vad de äldre svarade i enkäten KUPP. KUPP är en förkortning för kvalitet ur patientens perspektiv

Jag är en dålig hälsobloggare på det sättet att jag aldrig bloggar om peppande saker eller ens talar om min syn på hälsa, men jag blev rent ut sagt matt på ordet hälsa och den uppfattning som fanns om vad hälsa är, så jag gav upp. Det är därför bloggen har legat på is bra länge nu God munhälsa är inte bara viktig för vår livskvalitet, den spelar också roll för vår totala hälsa. I den här podden berättar tandläkarna Inger Wårdh och Pia Skott vad man bör tänka på med munhälsan, speciellt hos äldre personer som har svårt att klara att sköta sin munhygien och behöver hjälp Det finns många myter om hur en graviditet påverkar tänder och munhälsa. På senare år har vi lärt oss att de flesta av de gamla etablerade uppfattningarna är felaktiga. Idag tror man till exempel inte längre på att anledningen till att många gravida får sämre tänder är att barnet stjäl kalcium från mammans tänder

Det innebär alltså att en människa av god hälsa inte bara är frisk från sjukdom, utan även känner sig helt tillfreds med sig själv både kroppsligt, själsligt och i samvaro med andra människor. Det är ganska stora krav för att räknas som en person med hälsa! Detta har dock kriterats på olika håll Grunden till en god munhälsa. Profylaktisk tandvård är grundpelaren i svensk tandvård, och en stor del handlar om vad du gör själv hemma varje morgon och kväll. Om du är noggrann med att sköta om dina tänder och gör det på rätt sätt har du goda chanser att få behålla alla dina tänder livet ut Vad är skillnaden mellan plack och tandsten? Plack och tandsten skiljer sig åt, men de har en gemensam nämnare: bakterier. I munnen lever mer än 700 olika bakteriearter, och vissa av dem har förmågan att fästa på tandytorna Det är därför otroligt viktigt att vi själva tar vårt ansvar att uppdatera oss i den evidens som finns, så våra patienter känner sig trygga i det vi förmedlar. Media tar gärna upp det som är farligt, men varför inte mer om vad som är hälsofrämjande, sa en av mina studenter. Helt korrekt FRÅGOR OM MUNHÄLSA OCH MUNFUNKTION Frågorna är ställda till dig även om någon annan svarar i ditt ställe. Ibland kan de besvaras av föräldrar, vårdpersonal eller någon annan, men alla frågorna handlar om dig. En del frågor kan upplevas som svåra att svara på eller som om de inte alls passar in på dig. De

Vid muntorrhet kan det vara svårt att äta och svälja maten. Muntorrhet är vanligt bland äldre personer. Mediciner kan också vara en orsak. Eftersom smakämnen löser sig i saliven minskar förmågan att känna smak vid muntorrhet. Vissa upplever även att maten får en stark och brännande smak Ett område som vi satsar mycket på är den förebyggande vården. Våra patienter blir allt friskare. Friska tänder och tandkött är vårt mål. Vi tror att du som kund uppskattar det personliga mötet och att vi tillsammans går igenom och diskuterar vad som passar just dig God munhälsa är mycket viktigt. Varför? Och vad som utgör en god tandvård? Men vad är det rätta sättet att borsta tänderna? Eftersom många människor här har liten kunskap om, kommer dessa punkter tydligt förklaras nedan. Varför är en god tandvård viktigt

Så vad är då oil pulling bra för. Oil pulling är en urgammal ayurvedisk metod som har blivit något av en trend. Metoden innebär att du sköljer munnen med en matsked olja i 10-20 minuter. Oljesköljningen ska ge bättre munhälsa, vitare tänder och friskare andedräkt Verktyget för cookiemedgivande. Colgate-Palmolive AB värdesätter din sekretess. För att vi ska kunna förstå hur folk använder vår webbplats i allmänhet och för att vi ska kunna skapa en mer värdefull upplevelse för dig, kan vi samla in information om hur du använder webbplatsen (både direkt och via våra partners)

- Det är jättefint. Jag har sett huset byggas och väntat länge på att bli kund här. Närheten till mitt arbete och att allt finns samlat på ett ställe lockar mig, berättar Christina. Den 30 maj flyttar all verksamhet från S:t Laurentiigatan till den nya kliniken på Vävaregatan 23 Huvudsakliga uppgiften är att förbättra munhälsan hos personer i alla åldrar. Med en god munhälsa minskar risken för övriga sjukdomar i munnen. Patienter som kontinuerligt behandlas av en hygienist behöver inte besöka tandläkaren lika ofta. Det är således både bra för plånboken, och för munnen. Vad har tandhygienisten för.

Riskbedömning med instrumentet ROAG, Region Jönköpings lä

 1. dre aktiebolag med 10 anställda. Senaste räkenskapsåret gjordes en vinst på 82 TKR. Det sitter fler kvinnor än män i styrelsen
 2. dre än en vanlig tandborste. Den antibakteriella egenskaperna håller bakterier, svamp och virus borta och du kan.
 3. Stress är kroppens sätt att tillföra mer energi för att kunna prestera bättre. Men när stressen är konstant får det negativa effekter på kroppen. Därför är det viktigt att lära sig att hantera stress. Många gånger handlar det om att hitta sätt att få ihop livspusslet, varva ner och ge sig själv tid för återhämtning
 4. Idag är Sverige ett av de länder i världen med bäst munhälsa. De tandläkarprogram som idag finns vid våra högskolor och universitet, ligger i utbildningarnas toppskikt och forskningen rullar ständigt framåt. Dock har det inte alltid varit så
 5. I rapporten lyfter författarna vikten av att omvårdnadselever på gymnasienivå behöver få mer kunskap om geriatrik och munhälsa både vad gäller teori och praktik, eftersom det oftast är efter den typen av utbildning som man börjar sitt arbete som vårdbiträde
 6. Dålig munhälsa hos äldre har en tydlig koppling till undernäring Kopplingen mellan ohälsa i munnen och undernäring är känd sedan länge. Dålig munhälsa kan även orsaka infektioner och smärta i munnen samt lunginflammation. Data från senior alert visar 43 % av de äldre som riskbedömts har risk för dålig munhälsa
 7. 6. Det bästa för tänderna är om vi äter A) max 5 gånger per dag B) max 7 gånger per dag. 7. Vad är värst, att pressa tänder eller att gnissla tänder? A) att pressa tänder B) att gnissla tänder. 8. Hur mycket saliv producerar munnen på ett dygn? A) 2 liter B) 1,5 liter. 9. Tandköttsinflammation kan leda till tandlossning

Friska tänder kan betyda mycket för självkänslan även hos en person som håller på att bli dement. Bra munhälsa ger dessutom en bra kroppsuppfattning, något som underlättar livet vid demenssjukdom. Tänderna är ett slags känselspröt som hjälper oss att analysera och förstå, inte minst mat och dryck Kunskapen om äldres tandvård och munhälsa är trots detta mycket begränsad och det finns ett stort behov av systematiska studier och kunskapsspridning. I Skör och äldre - vad händer med tänder? beskrivs munhälsan hos nyinflyttade personer på äldreboenden och deras tidigare tandvårdskontakter Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för att förbättra vården och omsorgen. av äldre personer genom att mäta och förebygga undernäring, fall och trycksår. Från 2013 ingår en ny pusselbit för bedömning av munhälsa. Vid denna bedömning använder man sig av ROAG (Revised Oral Assessment Guide grepp är centrala: livsvärld (den värld som vi är förtrogna med genom våra levda erfa­ renheter, den finns där som ett sätt att förstå världen på före alla teoretiska förklaringar) och intentionalitet/riktadhet (medvetandet är alltid riktat mot något, en förnimmelse är alltid en förnimmelse av något) Senior alert är ett register där varje vårdtagare som är 65 år och äldre registreras utifrån de risker som finns för att personen i fråga kan komma att falla, få trycksår, bli undernärd eller drabbas av ohälsa i munnen. Syftet med Senior Alert är att på ett strukturerat vis arbeta förebyggande för patient

BioGaias probiotika Lactobacillus reuteri finns dokumenterad i studier om kolik, förstoppning, magont hos barn, diarré, magsårsbakterien H. Pylori och munhälsa Här kan du lära dig mer om munhälsa. Undervisningsfilmerna visar hur mellanrumsborste, tandtrådsbygel och bitstöd kan användas vid tandborstning och tandrengöring. Filmerna är ett komplement till texterna i Vårdhandboken. Observera att vid patientnära arbete kan skyddsutrustning såsom exempelvis plastförkläde och visir behöva. Ditt tandkött är inte bara känsligt för din orala hälsa, men också för ditt allmänna välbefinnande. På grund av sin förmåga att avslöja hälsoproblem så tydligt genom att ändra färg, är det rimligt att orsakerna till rött och svullet tandkött är kopplade till både din munhälsa och din hälsa i allmänhet Munhålan är en ofta underskattad del av den mänskliga organismen då många inte inser hur viktig en god munhälsa är för hela kroppen. Har man friska tänder och tandkött får man inte bara ett vackert leende, utan dessutom bättre andedräkt och matsmältning

ROAG - hur gör man riskbedömning av munhälsa? on Vime

 1. net sviker blir munnen lidande. God munhälsa har stor betydelse för den allmänna hälsan, det sociala livet och för livskvaliteten - större än vad man tidigare känt till. När man blir äldre blir det extra viktigt att ta hand om sin mun
 2. Tandhälsan är generellt sett god i Sverige men karies ökar i grupper med låg socioekonomisk status. Folktandvården är kostnadsfri för barn och ungdomar och det är viktigt att skapa god tandhygien tidigt i livet. Folktandvården behöver arbeta mer förebyggande med levnadsvanor för att motverka uppkomsten av karies
 3. Finns det en gemensam syn på vad som är baslivsmedel? Är vatten den bästa drycken? Det här är en webbutbildning för dig som är intresserad av hälsofrågor där mun och tänder ingår. Kursen består av sex moduler: • Migration • Asyl och etablering • Barn och familj • Tandvård och munhälsa • Kost och livsstil • Samverka
 4. Vilka är vi? Din Munhälsa är en klinik i centrala Kävlinge och tandläkare Per Stoltz har drivit kliniken sedan 2000. Det är en familjär mottagning med lugn och positiv atmosfär. För oss är det viktigt att det ska bli en behaglig upplevelse att komma till oss, att sätta patienten i fokus. Din Munhälsa är vårt fokus
 5. One thought on Vad som kan gå fel vid tandblekning Wendy Dinardo 6 juli, 2014 kl. 09:59. Jag brukar rekommendera till folk att använda Stella White tandbleknings strips då deras är helt utan väteperoxid och ger därför inga ilningar och är skonsammare mot emaljen

Den probiotiska marknaden för munhälsa växer och BioGaia ser en stor potential för Prodentis inom de närmaste åren. De flesta av BioGaias partners som säljer Prodentis fokuserar på marknadsföring mot tandvårdspersonal och det är också den affärsmodell som är aktuell i de tre nya länderna Munhälsa och tandvård. Ett transkulturellt perspektiv bygger på förståelse för olika synsätt och livsmöjligheter hos patienter och behandlare. Det viktiga är att utgå från den enskilda individens behov för att skapa en trygg och gemensam bas för personal och patient. Transkulturell psykiatr Stora överbett är vanlig förekommande bland såväl vuxna som barn. Kosmetisk tandvård Munhälsa Tandvård Då är det verkligen läge att ta reda på vad.

populär: