Home

Doktorand medicinska fakulteten lund

Kristina Drott (f 1971) Kristina Drott, styrelseledamot i Respiratorius sedan 2012. Docent vid medicinska fakulteten, Lunds Universitet. Överläkare vid Onkologiska. Tidigare forskningsstudier visar att det kan finnas ett samband mellan daglig idrott i skolan och bättre skolprestationer. En ny, omfattande studie från Lunds. Medicin och teknik vid LTH i Lund är programmet för dig som är tvärvetenskapligt intresserad och som vill jobba med framtidens teknik inom medicin - med mål. Hur man överklagar Den som berörs av detta beslut och vill ha ändring i det skall överklaga det skriftligen. Överklagandet skall ställas till ÖNH men sändas. För LiU är samverkan en självklar del i den vardagliga verksamheten. Samverkan ger utbildningen koppling till blivande arbetsmarknad, stärker relevansen i.

Testa att anmäla dig! Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från kursen Medicin och teknik vid LTH i Lund är programmet för dig som är tvärvetenskapligt intresserad och som vill jobba med framtidens teknik inom medicin - med mål.

Styrelse - Respiratoriu

Alla kurser - Öppna högskola

populär: