Home

Likvidkonto bokföring

Bokföra valutakursförluster i rörelsen (bokföring med exempel

Exempel: bokföra valutakursförlust vid omräkning av likvidkonto (bokslut) En redovisningsenhet har per balansdagen år 2011 ett saldo om 1 000 USD på ett valutakonto Löpande bokföring. Lämnade aktieägartillskott debiteras konto 1310 Andelar i koncernföretag . Konto 2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag krediteras Löpande bokföring. Försäljningsvärdet för aktier/andelar redovisas till försäljningspriset efter avdrag för kurtage (courtage) och andra direkt hänförliga. Kapitalförsäkringen Nordea Framtidskapital Företag, för dig som vill ha bästa möjliga värdeutveckling på företagets kapital

Här hittar du frågor och svar om investeringssparkont Löpande bokföring. Försäljningsvärdet för aktier/andelar redovisas till försäljningspriset efter avdrag för kurtage (courtage) och andra direkt hänförliga.

Aktieägartillskott FAR Onlin

populär: