Home

Hög inavelsgrad hund

Här kan du ladda ner RAS (2012) som pdf. Du kan också läsa den direkt här. SKV Avelsstrategi för västgötaspets. Specialklubben för Västgötaspets (SKV) mål är att väcka intresse för och främja ave När Korthårsgruppen för 29:e gången hade sitt årsmöte var det rekord på många sätt. Vid hanhundsvisningen, som inledde dagen visades 23 hanhundar upp och den efterföljande inofficiella utställningen lockade 51 hundar, alla efter jaktmeriterade föräldrar Varg i Skandinavien har funnits i betydande utsträckning från istidens slut fram till utrotandet under 1900-talet.. Efter artens återintroducering finns i Skandinavien för närvarande livskraftiga vargbestånd i Sverige och Norge Finns en hund flera gånger i t ex moderns stamtavla men inte i faderns stamtavla påverkas inte avkommans inavelsgrad. Om en hund med hög inavelsgrad paras med en helt obesläktad individ bryts inaveln och avkomman får 0 % i inavelsgrad. Att para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra är ett brott mot SKKs grundregler Re: hög inavelsgrad hur visar det sig på hunden Troligtvis ingenting , mer än om det är en duktig uppfödare en hund som är mycket enligt typ som uppfödaren har som avelsmål . Men är det inte en mycket kunnig och erfaren uppfödning bakom denna individen med hög inavelsgrad bör hon undvika den

Hög inavelsgrad I sund hundavel brukar hundar få en ganska lång nosrygg och ett fantastiskt starkt luktsinne. De har inga problem att andas. Den som vet något om avel, tex om hundavel eller hästavel, vet att det inte är bra att ha för hög inavelsgrad för att det kan resultera i missbildningar, mentala störningar och fysiska sjukdomar Om tex färgen lila dyker upp två gånger så ser du att det är samma hund som är där. Det är m.a.o. ett sätt för att snabbt och enkelt kunna se vilka hundar exakt det är som förekommer flera gånger i stamtavlorna. 1% inavelsgrad är väldigt lågt. SKK rekommenderar att snittet för en ras ligger under 2,5%. Kusinparning blir 6,25% Vad är för hög inavelsgrad? - Hundforum. om den hunden som upprepas är en utmärkt rasrepresentant som bevisligen lämnat utmärkta och helt friska avkommor och dessutom föräldradjuren som paras är mycket bra då skulle jag kunna tänka mig att en hög inavelsgrat (typ 6%) är jättebra, men om den hunden som upprepas är en dålig hund eller har lämnat dålig avkomma så ökar ju. där både kullen och modern har en total inavelsgrad mellan 0 - 0,05. När det gäller den nya inaveln framkom att inavlade mödrar i materialet inte mer än i något enstaka fall föder kullar med hög inavelsgrad och att kullar med hög inavelsgrad har en icke inavlad mor Inavelsgrad är dessutom bara ett medelvärde på hur många genpar som statistsikt sätt förekommer i homozygot uppsättning och runt ett medelvärde kan det vara ganska stor spridning. - Därmed blir det väldigt svårt att dra slutsatser av enbart din egen erfarenhet eftersom så mycket handlar om tur och tillfälligheter, förklarar Ulrika

Sv: Inavelsgrad - vad är ok eller inte? jag har en relativt liten ras, men inte katastrofalt liten, ca 200 registrerade valpar/år. min ena hund ligger på 3,1% och den andra på 1,9%. tiken med 1,9% är pensionerad avelstik, hennes kullar har legat på 4,7, 4,5, 7,1 och 7,1 (till viss del medveten avel på ovanlig färg). det är inte jag som avlat på henne, men jag förstår tänket. Finns en hund flera gånger i t ex moderns stamtavla men inte i faderns stamtavla påverkas inte avkommans inavelsgrad. Om en hund med hög inavelsgrad paras med en helt obesläktad individ bryts inaveln och avkomman får 0 % i inavelsgrad. Hund som har markerats med stopptecken kan ej användas vid provparning SKK tillåter en relativt hög inavelsgrad. Och det är helt vansinningt med tanke på att uppfödare inte är särskillt kunniga i genetik. Att helt undvika inavel är knappt möjligt. Men man bör inte ha högre inavelsgrad än 1 % för varje generation SKK AVELSDATA ger åtkomst till Svenska Kennelklubbens databas där du bl.a. Får information om samtliga svenskregistrerade hundar födda 1990 eller senare, inkl. avkommestatistik.; Har möjlighet att göra provparning där inavelsgraden beräknas.; Får rasstatistik baserad på födelseår för svenskfödda hundar födda 1990 eller senare

Inbreeding, the mating of related individuals, has been the one dominating breeding strategy for dog breeders during the last 200 years. However, its negative effects on fer-tility and other fitness traits, a phenomenon called inbreeding depression, have been ignored in the quest of perfect unity in conformation or performance Det kan vara viktigt att man vet hur hög inavelsgraden hos en individ blir innan man väljer att para de kaninerna som man tänkt sig. En allt för hög inavelsgrad kan vara till nackdel för individen (kaninen det gäller) själv men även för hela populationen (t.ex. hela vår stam av hoppkaniner = alla hoppkaniner) på längre sikt att vissa specifika klosjukdomar kan debutera först i mycket hög ålder gör det svårt för uppfödaren att ta hänsyn till kloproblem i sitt avelsarbete. Syfte Syftet med litteraturstudien var att sammanställa information om olika typer av sjukdomstillstånd i klobädden hos hund, att på ett överskådligt sätt kunna vis Svenska Hundklubben går ett setg längre för att i möjligaste mån undvika inavel, och rekommenderar att ingen hund skall förekomma två gånger i stamtavlan. Har inavelsgraden av någon anledning blivit så hög att dess följder inte längre kan accepteras, bryts inaveln omedelbart genom helt obesläktad parning

Om du får tag på djur som har detta djur X i stamtavlan så kan du linjeavla, inte annars. Du behöver ett flertal djur med X i stamtavlan för att inte få för hög inavelsgrad (då dyker de negativa effekterna av inaveln upp med en gång). Du studerar alltså stamtavlor och försöker köpa in ett flertal djur med X i stamtavlan Mot bakgrund av de hälsorisker en hög inavelsgrad medför och med hänsyn till rasens långsiktiga utveckling bör parning mellan närbesläktade individer undvikas. Ett riktmärke är att aldrig para hundar som är närmare släkt än motsvarande kusiner. En sådan parning ger en inavelsgrad hos avkomman på 6,25 procent Sv: Inavelsgrad Jo, procenten har jag något sånär koll på. Men det jag undrar över är om jag parar en hund med hög inavelsgrad, vi säger 25%, med en hund den är helt obesläktad med. Vad får då valparna för inavelsgrad

Ras Sk

Hannar står till avelstjänst till utvalda tikar. Detta innebär att vi har vissa minimikrav för att låna ut våra hanhundar till avel. Bl a godkänner vi inte kombinationer som ger hög inavelsgrad. Vi lånar enbart ut hanhundar då det blir frågan om semin. Detta är p g a smittorisk, jag gör allt för att skydda mina hundar

Korthårsgruppe

Rasens genomsnittliga inavelsgrad beräknad över 5 generationer ligger på 1.5 %. Det finns en liten höjning upp till 2 % under 2008, lägsta värdet mättes 2013 och var 1.1%. Inavelsökningen avtog under 2009 och fortsätter att minska, och nu ligger den under 2 %. Antalet enstaka parningar som resulterat i avkomma med hög inavelsgrad ha Hej på Er alla! Eftersom jag har haft hund (collie) och är intresserad av avel, så har jag suftat runt på svenska kennelklubbens hemsida. Där kan man provpara hundar och se hur mycket det blir i inavelsgrad det blir på valparna, förutsatt att man har ett lösenord T ex så har jag en kull som nu är 3,5 år med en inavelsgrad som för mig är helt normal, men som en del tycker är väldigt hög, där alla är friröntgade fram o bak, fria ögon på de som är lysta, dessutom är alla meriterade, den bästa är INTFTCH, de andra har också fina meriter på bruks o jakt - det är väl ett.

Varg i Skandinavien - Wikipedi

 1. p.g.a. en hög inavelsgrad, vilket underlättar genetiska studier. Genom att studera DNA från raser som frekvent drabbas av en viss sjukdom, kan därmed viktig information för avelsarbetet på hundarna erhållas och forskningen om sjukdomen hos människor kan underlättas
 2. Efter en hel del stamtavlesurfande på pawpeds så har jag funderat lite kring inavel och inavelsgrad. Det är ju mycket prat här på siames i fokus om hur viktigt det är att prioritera hälsa, temperament och sundhet i aveln - och att vi måste bibehålla bredden i vår avelsbas
 3. Precis som inom andra raser har man bedrivit linjeavel med hög inavelsgrad samt matadoravel där särskilt premierade avelshanar fått ge ett extremt stort antal kullar. När det var som värst 1984 var den genomsnittliga inavelsgraden hela 10,6 %. Det nuvarande målet är att komma ner i en inavelsgrad på maximalt 2,5 %
 4. Hej på Er alla! Eftersom jag har haft hund (collie) och är intresserad av avel, så har jag suftat runt på svenska kennelklubbens hemsida. Där kan man provpara hundar och se hur mycket det blir i inavelsgrad det blir på valparna, förutsatt att man har ett lösenord
 5. Efter en hel del stamtavlesurfande på pawpeds så har jag funderat lite kring inavel och inavelsgrad. Det är ju mycket prat här på siames i fokus om hur viktigt det är att prioritera hälsa, temperament och sundhet i aveln - och att vi måste bibehålla bredden i vår avelsbas
 6. hundstam man arbetar med kanske har en hög inavelsgrad. Avsaknad av tänder kan vara ett uttryck för en viss degeneration orsakad av inavelsproblematik och då kanske det kan vara en signal till att tänka på att öka den genetiska variationen i populationen.
 7. hundstam man arbetar med kanske har en hög inavelsgrad. Avsaknad av tänder kan vara ett uttryck för en viss degeneration orsakad av inavelsproblematik och då kanske det kan vara en signal till att tänka på att öka den genetiska variationen i populationen.

Inavelsgrad Köpahund

Hundavel & ras - Inavelsgrad - vad är ok eller inte? Bukefalo

Linje, in och utavel

 1. Hur ska man tänka angående inavelsgrad? - Avel
 2. Inavelsgrad Page 2 Bukefalo
 3. Uppfödare SPKK - Svenska Prazsky Krysarik Klubbe
 4. Avelshanar SPKK - Svenska Prazsky Krysarik Klubbe
 5. TILL AVEL - piaskennel
 6. Avelsdata för g-russ

Linjeavel -en trygg form av uppfödning - kenneldoubleuse

populär: